Tutkimusmenetelmien oppimateriaalit ja verkko-opetus -seminaari

Yhteistyöseminaari yhteiskunta-, kasvatus- ja terveystieteellisten koulutusalojen tutkimusmenetelmien opettajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille

Aika: maanantai 15.3.2004 klo 10-16.

Paikka: Tampereen yliopisto, Attilan-kiinteistö. Yliopistonkatu 38. Luentosali B661, 6. kerros. Ryhmähuoneet ilmoitetaan seminaarimateriaalissa ja salin B661 ovella.

Sisäänkäynti luentosaliin B661 on joko Attilan sisäpihan kautta tai pääovista ravintolan läpi ja hissillä kuudenteen kerrokseen. Ovilla on opasteet. Attila on rautatieaseman välittömässä läheisyydessä, alle viiden minuutin kävelymatkan päässä. Asemalaiturilta lähdettäessä ei kuljeta asemahallin läpi, vaan asematunnelin kautta radan itäpuolelle. Linja-autoasemalta kävelymatkaa kertyy noin kilometri. Omalla autolla saapuvat löytänevät parkkipaikan parhaiten Attilan vieressä sijaitsevasta Tullin parkkihallista. Lähikaduilla on kolikoilla toimivat maksuautomaatit.
» Attilan sijainti kartalla.

SEMINAARIOHJELMA

10:00 Saapuminen, kahvit ja tervetuloa (Sami Borg, FSD) (esitys, PowerPoint)

10:30 Plenum: Tutkimusmenetelmien opetuksen verkkomateriaalit (tiivistelmä, PDF)
Tutkimusmenetelmien opetuksen tavoitteet ja uudet haasteet (Seppo Pöntinen, TuY)
Näkökulmia kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien opetukseen ja verkkomateriaaleihin
(Jari Eskola, KuY)

12:15 Lounas Attilan ravintolassa, 1. kerros.

13:15 Työryhmät
Työryhmissä esitellään esimerkein joitakin olemassa olevia tietovarantoja ja niiden kehittämissuunnitelmia sekä kerätään tietoja olemassa olevista hankkeista. Keskustellaan kehitystarpeista ja laaditaan asialistaa yhteistyön ja rahoituksen hankkimisen toimenpiteiksi.
A - Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (tiivistelmä, PDF)
Menetelmäopetuksen tietovaranto (FSD) (esitys, PowerPoint)
Empiirisen sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät -kurssi (Tapani Alkula, HY) (esitys, PowerPoint)
B - Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (tiivistelmä, PDF)
Kvaliaineistojen arkistointi FSD:ssä (Arja Kuula, FSD) (esitys, PowerPoint)
Kvaliaineistojen käyttöä tukeva tietovaranto (Mikko Kallio, Antti Auer, JY)
LYHTY-hanke (Kirsi Juhila, TaY)
C - Tekstidataohjelmistot tutkimuksen ja opetuksen välineinä (tiivistelmä, PDF)
Tietokoneavusteisen laadullisen tutkimuksen ja koulutuksen mahdollisuudet ja kehittämistarpeet (esitys, PowerPoint)
NVivo-ohjelmisto (Jari Luomanen, TaY)
ATLAS.ti-ohjelmisto (Timo Moilanen, HY) (esitys, PowerPoint)

15:15 -16:00 Työryhmien koonti ja seminaarin päätös (esitys, PowerPoint)

Yhteydenotot ja ilmoittautumiset Tuomas J. Alaterälle.
Seminaari on maksuton. Järjestäjä Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tarjoaa lounaan osallistujille.