Valtakunnallinen seminaari kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmäkurssien opettajille

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjestää tiistaina 5.6.2001 Tampereella (os. Åkerlundinkatu 2 A) valtakunnallisen seminaarin yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmäkurssien opettajille. Seminaarin painopiste on kvantitatiivisten menetelmien perusopetusta tukevien uusien tietovarantojen esittelyssä. Tarkoitus on keskustella myös laajemmin menetelmäopetuksen kehittämisestä yhteistyönä. Tietoarkisto järjesti menetelmäkurssien opettajille samantyyppisen seminaarin syksyllä 1999.

Alustava ohjelma
Tiistai 5.6.2001
10.15 Tervetulokahvit
10.30-10.45 FSD:n esittely
Sami Borg, FSD
10.45-11.00 Menetelmätietovarannon taustaa
Sami Borg, FSD
11.00-12.00 Tietovarannon sisältö ja tavoitteet
Eija Paaso, Lapin yliopisto
Tuomas J. Alaterä, FSD
Mikko Mattila, Helsingin yliopisto
12.00-13.00 LOUNAS
13.00-14.00 Menetelmäopetuksen tietovarannot ja verkkokurssit - opetusta vai opiskelua?
Eija Paaso, Lapin yliopisto

Seminaariosallistujien puheenvuoroja
14.00-15.00 Keskustelua menetelmäopetuksen tietovarantojen kehittämisestä ja käytöstä.
Päätöskahvit keskustelun lomassa.

Seminaari on maksuton. Tarjoamme osallistujille lounaan ja osallistumme tarvittaessa matkakuluihin. Toivomme tiedon seminaarista saavuttavan kaikki kiinnostuneet, joten kerro myös kollegoillesi! Jos haluat seminaarimateriaalin etukäteen, ilmoittaudu viimeistään 30.5.2001.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Maria Forsman

Linkit: