Valtakunnallinen seminaari kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmäkurssien opettajille

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjestää tiistaina 5.6.2001 Tampereella valtakunnallisen seminaarin yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmäkurssien opettajille. Seminaarin painopiste on kvantitatiivisten menetelmien perusopetusta tukevien uusien tietovarantojen esittelyssä. Tarkoitus on keskustella myös laajemmin menetelmäopetuksen kehittämisestä yhteistyönä. Tietoarkisto järjesti menetelmäkurssien opettajille samantyyppisen seminaarin syksyllä 1999. Seminaari on maksuton.

Lisätiedot: