Seminaari sosiaalitutkimuksen kansainvälisistä vertailututkimushankkeista

FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto kutsuu tutkijoita kansainvälisesti vertailevan sosiaalitutkimuksen työseminaariin, joka järjestetään tietoarkistossa

maanantaina 18. helmikuuta 2002 klo 10-16.

Suomi on liittynyt parin viime vuoden aikana jäseneksi vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. International Social Surveyn (ISSP) puitteissa on kerätty Suomen aineistot vuodesta 2000 lukien ja kuluvan vuoden syksyllä alkaa jo vuosia suunnitellun European Social Surveyn (ESS) ensimmäisen aallon tiedonkeruu. Näiden lisäksi maamme on ollut mukana useissa muissa alan tutkimushankkeissa ja aineistovarannoissa. Näistä seminaarissa esitellään erityisesti tulonjakotilastoihin keskittyvä Luxembourg Income Study.

Seminaarin tavoitteina on hankkeiden ja niiden aineistojen käyttömahdollisuuksien esittely ja lisäkysymysten kokoaminen ISSP:n ja ESS:n vuoden 2002 aineistojen kansallisiin osioihin. Seminaariin on maksuton, mutta siihen on ilmoittauduttava keskiviikkoon 13.2.2002 mennessä Katri Aarniolle. Lisätietoja ja seminaarin ohjelma.