Seminaari vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisistä tutkimushankkeista

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) kutsuu tutkijoita kansainvälisesti vertailevan sosiaalitutkimuksen työseminaariin, joka järjestetään tietoarkistossa

maanantaina 18. helmikuuta 2002 klo 10-16.

Seminaarin tavoitteet

Suomi on liittynyt parin viime vuoden aikana jäseneksi vertailevan sosiaalitutkimuksen kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. International Social Surveyn (ISSP) puitteissa on kerätty Suomen aineistot vuodesta 2000 lukien ja kuluvan vuoden syksyllä alkaa jo vuosia suunnitellun European Social Surveyn (ESS) ensimmäisen aallon tiedonkeruu. Suomen Akatemia nimitti ESS:n kansalliseksi koordinaattoriksi dos. Heikki Ervastin viime vuoden lopulla.

ISSP:n ja ESS:n lisäksi maamme on ollut mukana useissa muissa alan tutkimushankkeissa ja aineistovarannoissa. Näistä seminaarissa esitellään erityisesti tulonjakotilastoihin keskittyvä Luxembourg Income Study.

Seminaari ei rajoitu aineistojen esittelyyn vaan osallistujilla on mahdollisuus myös vaikuttaa ISSP:n ja ESS:n vuoden 2002 aineistojen sisältöön. ISSP:n teemana on vuonna 2002 perhe ja sukupuoliroolit ja ESS:n teemoina kansalaisten osallistuminen sekä immigraatio. Jo lukkoon lyötyjen kansainvälisten lomakeosuuksien ohella aineistoihin tullaan liittämään ns. kansallisia kysymyksiä. Niiden osalta lomakkeissa on vielä jonkin verran on tilaa lisäaiheille. Seminaarissa järjestetään työpajat, joissa keskustellaan tästä aiheesta. Lisäkysymysehdotuksia voi toimittaa työpajojen puheenjohtajina toimiville hankkeiden vastuututkijoille 13.2.2002 asti myös etukäteen.

Mikäli kaikkia ehdotettuja lisäkysymyksiä ei ole mahdollistaa sisällyttää lomakkeisiin, etusijalle asetetaan sellaiset kysymykset,

  • jotka liittyvät joihinkin muihin kv. vertailuhankkeisiin kuin suoraan vuoden 2002 ISSP- tai ESS-hankkeeseen,
  • joiden esittäjät voivat tarjota vastaantulorahoitusta tai kustantaa itse lisäkysymyksistä aiheutuvat kustannukset ja
  • jotka täydentävät sisällöllisesti tarkoituksenmukaisimmin lomakkeiden muuta sisältöä.

Seminaarissa koottavia lisäkysymyksiä on mahdollista sisällyttää myös seuraavina vuosina kerättäviin aineistoihin, joten nyt todellakin kannattaa vaikuttaa. Lomakkeiden lopullisesta sisällöstä päättävät vuoden 2002 hankkeiden vastuututkijat.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Seminaarin yleistä sisältöä koskevista asioista antaa lisätietoja Sami Borg.

Seminaariin ilmoittautuminen keskiviikkoon 13.2.2002 mennessä Katri Aarniolle. Seminaari on maksuton. Tietoarkisto voi tarvittaessa osallistua seminaariosallistumisesta koituviin matkakustannuksiin.

Ohjelma

Paikka:Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (kulkuohje)
Aika: maanantai 18.2.2002 klo 10-16

Ohjelma
Maanantai 18.2.2002
10.15-10.20 Seminaarin tavoitteet
johtaja Sami Borg, FSD
10.20-11.00 European Social Survey (ESS): hankkeen sisältö, tavoitteet ja eteneminen
dos. Heikki Ervasti, TuY
11.00-11.30 International Social Survey Programme (ISSP)
prof. Harri Melin, TaY
11.30-12.00 Luxembourg Income Study (LIS)
prof. Veli-Matti Ritakallio, TuY
LOUNAS
13.00-14.45 Kysymystyöpajat
ESS, pj. Heikki Ervasti (heikki.ervasti@utu.fi)
ISSP, pj. Harri Melin (harri.melin@uta.fi)
14.45- Päätöskahvi ja keskustelu

Lisätietoja aineistoista verkossa