Uusia tutkimusaineistoja sosiaalisten verkostojen ja perheiden tutkijoille

ISSP 2002 : perhe ja muuttuvat sukupuoliroolit III : Suomen aineisto (FSD0119)

Tilastokeskus keräsi aineiston vuoden 2002 lopussa postikyselynä (n=1353). Teemoina ovat perheen ja työelämän yhteensovittaminen ja kotitöiden jakaminen. Aineiston kuvailu. Kansainvälinen vertailuaineisto on saatavilla vuoden 2004 keväällä. Korkeatasoinen aineisto tarjoaa hyvän mahdollisuuden aiheeseen liittyvän tutkijaryhmän tai tutkimushankkeen perustamiselle.

ISSP 2001 : sosiaaliset verkostot II (FSD0120)

Kansainvälinen aineisto on saatu arkistoon ja on siten nyt suomalaistenkin tutkijoiden käytössä. Aineistoa ei ole vielä kuvailtu suomeksi, mutta sitä voi tilata FSD:n normaalin käytännön mukaisesti.

ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, jossa on mukana noin 40 maata. Kaikki ohjelmassa kerätyt tutkimusaineistot ovat vapaasti saatavilla tietoarkistosta tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. Lisätietoja ISSP:stä ja aineistoista.