World Values Surveys ja European Values Surveys 1999-2001 saatavana

World Values Surveys ja European Values Surveys -sarjan (WVS:n) neljännen aallon aineisto on saatavana tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoituksiin.

Tutkimus kartoittaa monipuolisesti moraalisia, uskonnollisia, yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia mielipiteitä, tavoitteita, uskomuksia ja arvoja. WVS:ssä on mukana lähes 80 maata Aasiasta, Afrikasta, Amerikasta, Australian ja Oseanian alueelta sekä Euroopasta.

Tämä uusi kansainvälinen kokooma-aineisto sisältää samat muuttujat kuin FSD0155 European Values Study 1999/2000 -aineisto (EVS) ja siten korvaa aiemmin julkaistun EVS:n.

»Aineiston kuvailusivu
»Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi
»Englanninkielinen koodikirja ja maittaiset kyselylomakkeet ICPSR:n kuvailusivulta
»European Values Study -ohjelman verkkosivut
»World Values Survey -ohjelman verkkosivut
»Aineistojen tilaaminen tietoarkistosta