Kansalaisvaikuttamisen tutkimuksen julkaisu- ja hankeluettelon kokoaminen

FSD selvittää oikeusministeriön tilauksesta kansalaisvaikuttamista koskevaa tutkimusta ja kartoittaa tämän alan tutkimustarvetta Suomessa. Hanke liittyy hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan. Syyskuussa 2004 valmistuva selvitys pyrkii esittelemään ja jäsentämään alan keskeiset tiedontuottajat, viimeaikaisen tutkimustoiminnan ja käynnissä olevat tai kaavaillut hankkeet.

Pyydämme nyt tutkijoilta ilmoituksia alaan liittyvistä julkaisuista ja hankkeista.

» Lisätietoja ja ohjeita hankkeen kotisivulla.