Kansalaisvaikuttamisen tutkimustarpeet -seminaari

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto järjestää hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittyvän seminaarin 17.9.2004 Tampereen yliopistossa.

Seminaarin sisältö ja tavoitteet:

  • politiikkaohjelman tavoitteiden esittely
  • alan kotimaista tutkimusta kartoittaneen selvityksen esittely
  • kansalaisvaikuttamiseen liittyvien ajankohtaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden esittely
  • alan nykyisten tutkimus- ja kehitystarpeiden arviointi
  • keskustelu alan tutkimusresursseista ja kehitysnäkymistä

Tutkimustarpeiden jäsentäminen ja perusteleminen edesauttaa rahoituksen tarkoituksenmukaista kanavointia alan tutkimukseen. Seminaarin työryhmätyöskentelyn tuloksista tuotetaan kooste, joka liitetään oikeusministeriölle luovutettavaan tutkimusselvitykseen. Tavoitteena ei ole yksittäisen tutkimusohjelmaehdotuksen laatiminen.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät hankkeen kotisivulta.