Mahdollisuuksien maa -tutkimusselvitys julkaistu

Tietoarkisto on oikeusministeriön tilauksesta selvittänyt kansalaisvaikuttamista koskevaa tutkimusta ja tutkimustarpeita Suomessa. Tutkimusselvitys on julkaistu 16.11.2004.

Tarkemmat tiedot ja julkaisu PDF-muodossa löytyvät hankkeen kotisivulta.