Uusia aineistoja kansalaisosallistumisen ja kansallisen identiteetin tutkijoille

ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto (FSD2039)

Tuoreessa, Tilastokeskuksen vuoden 2004 lopussa keräämässä kyselytutkimuksessa (n=1354) tarkastellaan kansalaisvaikuttamista Suomessa ja suomalaisten suhtautumista yhteiskunnalliseen osallistumiseen yleensä. Korkeatasoinen uusi aineisto tarjoaa hyvän mahdollisuuden aiheeseen liittyvän tutkijaryhmän tai tutkimushankkeen perustamiselle. Aineiston kuvailu.

ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II (FSD2040)

Vuoden 2003 ISSP-aineistossa teemoina ovat kansallinen identiteetti sekä suhtautuminen omaan maahan ja maahanmuuttajiin. Aineistoista on nyt jaossa nk. pre-edition, joka ei sisällä kaikkia mukana olleita maita ja jonka dokumentointi on vielä puutteellinen. Sitä voi tilata käyttöönsä tietoarkiston normaalin käytännön mukaisesti. Uusi, täydellisempi versio aineistosta ilmestynee vielä tämän kevään aikana. Aineiston kuvailu.

ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, jossa on mukana noin 40 maata. Kaikki ohjelmassa kerätyt tutkimusaineistot ovat vapaasti saatavilla tietoarkistosta tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. >Lisätietoja ISSP:stä ja aineistoista.

Kaikki ISSP-aineistot.