Vuoden 2004 vuosikertomus verkossa

Tietoarkisto alkaa julkaista toimintakertomuksen sijaan hieman suppeampaa vuosikertomusta. Vuoden 2004 vuosikertomus on juuri ilmestynyt.

Aineistojen luovutus jatkokäyttäjille jatkoi viime vuonna edelleen kasvuaan. Tietoarkisto luovutti jatkokäyttöön 480 aineistoa. Myös ulkomailta tuli suomalaisiin tutkimusaineistoihin useita käyttölupahakemuksia. Vuosikertomuksessa kerromme myös tietoarkiston kotimaisista ja kansainvälisistä hankkeista ja yhteistyöstä. Hankkeiden edistymisestä ja yhteistyöstä raportoidaan kuluvan vuoden aikana verkkosivuillamme.
Lue lisää vuoden 2004 vuosikertomuksesta (pdf-tiedosto, 133 KB). Myös Tietoarkisto-lehden numerossa 17 (2/2005) on kerrottu viime vuoden toiminnastamme.