Tutkimusetiikka-kirja julkistetaan

Arja Kuula on kirjoittanut Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys -oppikirjan. Tutkimusaineistojen elinkaarta tarkastelevan kirjan keskiössä ovat tutkittavien kohtelu ja informointi, aineiston hankinnan juridiikka ja erityiskysymykset (muun muassa lapset ja erityisryhmät) sekä tutkimusaineiston anonymisointi ja arkistointi. Erillisessä luvussa tarkastellaan internet-tutkimusta. Konkreettisia esimerkkejä sisältävä kirja soveltuu kaikkiin oppiaineisiin, joissa tutkimusaineistona käytetään ihmisiltä kerättäviä tai heitä koskevia tietoja. Kirja on osa tietoarkiston oppimateriaalihanketta.

Arkistonhoitaja, YTT Arja Kuula on työssään erikoistunut niin kvantitatiivisten kuin kvalitatiivistenkin aineistojen tutkimusetiikkaan, tietosuojaan ja tekijänoikeuksiin. Kirja julkistetaan Tampereella Sosiologipäivien yhteydessä perjantaina 24.3. Julkistamistilaisuus pidetään Osuuskunta Vastapainon toimistolla alkaen klo 17.30. Samalla julkistetaan Semi Purhosen ja J.P. Roosin toimittama Bourdieu ja minä.

Linkkejä:

Lisätiedot: arkistonhoitaja Arja Kuula