ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto saatavana jatkokäyttöön

International Social Survey Programme, eli ISSP-sarjan, vuoden 2005 työorientaatioita käsittelevä Suomen aineisto on saatavana maksutta tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoituksiin.

Tutkimus käsittelee suomalaisten suhtautumista työhön. Kaikilta vastaajilta tiedusteltiin muun muassa, mihin elämän osa-alueisiin he haluaisivat käyttää enemmän ja mihin vähemmän aikaa, kuinka tärkeinä vastaajat pitävät eri asioita työssään, millaisessa yrityksessä vastaajat haluaisivat työskennellä ja millainen työtilanne olisi heille mieluisin. Ansiotyössä olevilta kysyttiin muun muassa erilaisia työaikaa ja muita työjärjestelyjä koskevia asioita, työpaikan varmuutta ja toisaalta halua vaihtaa työpaikkaa. Niiltä vastaajilta, jotka eivät tee ansiotyötä kysyttiin muun muassa heidän työhistoriastaan ja työnhaustaan. Tarkempiin tietoihin aineistosta ja sen sisällöstä kannattaa tutustua kuvailusivulla, jolla on myös linkit kyselylomakkeisiin ja koodikirjaan.

Tutkimuksen perusjoukkona olivat 15 - 74-vuotiaat suomalaiset, otoskoko 2500. Aineiston keräsi Tilastokeskus kirjekyselynä syksyllä 2005. Kansainvälinen kokooma-aineisto tulee jatkokäyttöön saataville noin vuoden kuluttua.

» Aineistojen tilaaminen tietoarkistosta
» Aineiston kuvailusivu
» Koodikirja: pdf-tiedosto suomeksi
» Kyselylomake: pdf-tiedosto suomeksi
» Tietoa Suomen ISSP-hankkeesta
» ISSP-ohjelman verkkosivut