ISSP 2004 tarjoaa tietoa kansalaisvaikuttamisesta eri maissa

Tuoreen ISSP 2004 -tutkimusaineiston teemoina ovat muun muassa kansalaisvaikuttaminen, yhteiskunnallinen osallistuminen ja luottamus oman maan hallitukseen. Aineistosta käy myös ilmi, millainen "kunnon kansalainen" on eri puolilla maailmaa. Tiedot on kerätty kirje- ja käyntikyselyin lähes 40 eri maassa. Aineiston voi tilata tietoarkistosta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, jossa on mukana noin 40 maata. Kaikki ohjelmassa kerätyt tutkimusaineistot ovat saatavilla tietoarkistosta tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen.

Linkkejä:

» Aineiston kuvailu: FSD2184 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen
» Lisätietoja ISSP-ohjelmasta: ISSP-hankesivu
» Erikseen saatavilla: Suomen vuoden 2004 ISSP-aineisto suomenkielisenä tiedostona
» Aineistojen tilausohjeet

HUOM! Osa linkeistä ei enää toimi (7/2018).