Aineistoja nuorisotutkimukseen

Tietoarkistoon on arkistoitu paljon nuorisoaiheisia tai nuorten tutkimiseen soveltuvia aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja. Tietoa näistä aineistoista on nyt koottu nuorisotutkimuksen teemasivulle. Esitellyissä aineistoissa on käsitelty nuorten näkökulmasta esimerkiksi tietoyhteiskuntaa, kuluttamista, vaikuttamista, terveyttä, liikuntaa, rikollisuutta, työelämää ja Euroopan yhdentymistä. Sivulle on kerätty myös linkkejä muihin nuorisotutkimuksen tiedonlähteisiin ja aineistovarantoihin.