Opas tutkimusaineistojen jatkokäyttöön

Mari Kleemolan ja Hannele Keckman-Koivuniemen kirjoittama Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön (pdf-tiedosto) on julkaistu tietoarkiston julkaisusarjassa. Opas antaa perusohjeita yhteiskuntatieteellisten, erityisesti kvantitatiivisten tutkimusaineistojen löytämiseen ja jatkokäyttöön. Siinä kerrotaan jatkokäytön eduista ja haitoista, aineistojen tilaamisesta ja käsittelystä sekä jatkokäyttäjän velvollisuuksista. Varsinaiset tutkimusmenetelmät jäävät aihepiirin ulkopuolelle. Opas on suunnattu ensisijaisesti perustutkinto-opiskelijoille, mutta siitä on hyötyä myös muille arkistoitujen aineistojen käytöstä kiinnostuneille. Teos on osa tietoarkiston oppimateriaalihanketta.

Julkaisu on ladattavissa suoraan verkosta pdf-dokumenttina (1,13 MB).
Painettua opasta myy tiedekirjakauppa TAJU. Sitä voi ostaa myös verkkokirjakauppa Granumista.

Lisätietoja julkaisusta Tietoarkiston julkaisut -sivulta.