Syksyn ISSP:n teemoina vapaa-aika ja liikunta

International Social Survey Programme (ISSP) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen. Suomen aineiston kerääminen rahoitetaan tietoarkiston aineistoinfrastruktuurivaroista.

Tänä vuonna ISSP-kyselyn teemoina ovat vapaa-aika ja liikunta. Suomen ISSP-jäsenorganisaatiot kääntävät kansainvälisen peruslomakkeen suomeksi ja ruotsiksi kevään kuluessa, ja Tilastokeskus kerää aineiston postikyselynä syksyllä.

Suomen lomakkeeseen voidaan ottaa mukaan kyselyn teemaan sopivia kansallisia lisäkysymyksiä, esimerkiksi muutama kysymyspatteristo tai kymmenkunta yksittäistä kysymystä. Ehdotuksia kansallisiksi lisäkysymyksiksi voi tehdä ottamalla yhteyttä tietoarkistoon tai Suomen ISSP-yhteyshenkilöihin toukokuun puoliväliin mennessä.

Suomen ISSP 2007 -aineisto tulee tiedeyhteisön saataville tietoarkiston kautta mahdollisimman pian aineistonkeruun jälkeen, joskin kansalliset lisäkysymykset voidaan tarvittaessa asettaa määräajaksi nk. embargoon. Perusraportti vuoden 2007 aineistosta julkaistaan vuonna 2008.

Lisätiedot

» Suomen ISSP-yhteyshenkilöt:

  • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Sami Borg (at uta.fi)
  • Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos: Raimo Blom (at uta.fi)
  • Turun yliopiston sosiologian laitos: Harri Melin (at utu.fi)
  • Tilastokeskuksen haastattelu- ja tutkimuspalvelut: Eero Tanskanen (at stat.fi)

» ISSP-hankesivu