Työorientaation kansainvälinen vertailuaineisto saatavilla

Työorientaatiot olivat vuonna 2005 kolmatta kertaa ISSP:n teemana. Aikaisemmin työhön liittyviä asioita on selvitetty vuosina 1989 ja 1997.

Nyt saatavilla oleva ISSP 2005: työorientaatiot III: kansainvälinen vertailuaineisto sisältää eri maiden kansalaisten mielipiteitä muiden muassa työstä ja sen tärkeydestä, palkkauksesta, työtyytyväisyydestä, työoloista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa työssään eri asioihin. Aineisto on kerätty kirje- ja käyntikyselyin 31 eri maassa, joista kustakin on noin 1000-2000 vastaajaa.

ISSP on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, jossa on mukana noin 40 maata. Kaikki ohjelmassa kerätyt tutkimusaineistot ovat saatavilla tietoarkistosta tieteelliseen tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen.

Tarkempiin tietoihin aineistosta ja sen sisällöstä kannattaa tutustua tietoarkiston kuvailusivulla ja ISSP:n verkkosivuilla.

Lisätietoa: »
ISSP:n verkkosivut »
Aineiston kuvailu: FSD2287 ISSP 2005 : työorientaatiot III »
Lisätietoa ISSP-ohjelmasta: ISSP-hankesivu »
Erikseen saatavilla: Suomen vuoden 2005 ISSP-aineisto suomenkielisenä tiedostona »
Aineistojen tilausohjeet