Tietoarkistossa koottu teemasivu Median vallassa

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on koottu laaja mediaa koskeva tutkimussivu. Teemasivulla on runsaasti esimerkkejä arkistoiduista media-aineistoista. Tutkimusaineistot ovat tarjolla maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön sekä opiskeluun.

Aineistot on ryhmitelty erilaisten teemojen mukaisesti. Isoja aihealueita ovat esimerkiksi Median luotettavuus, puolueettomuus ja vaikutusvalta, Median rooli ihmisten arjessa sekä Vaalit ja media.

Luottamusta mediaan kartoittaa esimerkiksi tutkimusaineisto siitä, miten paljon nuoret luottavat lehdistöön, televisioon ja internetiin vuonna 2006. Median vaikutusvaltaa voi tutkia esimerkiksi aineistoilla, jotka käsittelevät käsityksiä ilmanmuutoksesta vuonna 2006. Näkökulmana on tiedotusvälineiden rooli tiedon välittäjänä.

Ihmisten arjessa on tutkittu paljon tiedotusvälineiden käyttöä. Tietoarkistosta löytyy aiheeseen liittyen niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin aineistoja. Viime vuosina erityisesti internetin käyttöön liittyvät kysymykset ovat olleet erilaisissa kyselyissä yleisiä, mutta myös lehdistöä, televisiota ja radiota tutkiville löytyy tietoarkistosta paljon mielenkiintoisia aineistoja.

Tietoarkiston aineistoissa on esimerkiksi tietoa siitä, saako suomalaisten mielestä surffata työajalla internetissä ja saako televisiota katsoa ilman televisiolupaa. Mukana on myös kysely, jossa on tiedusteltu äideiltä, katsooko heidän lapsensa liikaa televisiota.

Teemasivun nimenä on "Median vallassa - aineistoja mediaa tutkiville".

Lisätietoja:
Median vallassa- aineistoja mediaa tutkiville

Tietoarkiston tietopalvelupäällikkö Mari Kleemola, mari.kleemola at uta.fi tai fsd at uta.fi