Tietoarkiston verkkolehti ilmestyi

Vertailevan tutkimuksen tekemisen mahdollisuudet ovat tietoarkistojen yhteistyön ansiosta laajemmat kuin koskaan ennen. Tietoarkiston maksamat Suomen tutkimusosuudet kansainvälisistä palveluista tuovat käyttäjien ulottuville maksutta tuhansia tutkimusaineistoja. Osan aineistoista saa suoraan verkosta.

Uusimman Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkolehdessä kerrotaan paitsi vertailevan tutkimuksen mahdollisuuksista myös nuorisobarometreista sekä esimerkiksi Lapsesta aikuiseksi -aineistosta. Lapsesta aikuiseksi -aineistoa on käytetty ahkerasti Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella. Kyseiseen aineistoon pohjautuvia pro graduja on tehty jo useita kymmeniä ja väitöskirjoja 11. Pitkittäistutkimuksella on lisäksi kytkentöjä muihin koti- ja ulkomaisiin tutkimusprojekteihin.

Tietoarkisto-lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Keväisin julkistuvat lehden kaksi verkkonumeroa ja syksyisin ilmestyy lehden painettu versio. Seuraava numero julkistuu toukokuussa.

Lehden painettua, maksutonta versiota voi tilata osoitteesta fsd@uta.fi.

Lisätietoa: Tietoarkisto-lehti ilmestyi jälleen