Tietoarkisto mukana kehittämässä EU:n tutkimusinfrastruktuuria

Vuoden 2008 alusta alkaen on suunniteltu yhteiskuntatieteiden eurooppalaista tutkimusinfrastruktuuria. Tavoitteena on vahvistaa eurooppalaista tutkimusaluetta rakentamalla järjestelmä, jonka avulla voi hakea ja saavuttaa tutkimusaineistoja eri puolilta Eurooppaa yhden käyttöliittymän kautta.

Infrastruktuuria valmistellaan tietoarkistojen eurooppalaisen kattojärjestön CESSDAn PPP-hankkeessa (Preparatory Phase Project). CESSDA on mainittu ESFRI-tiekartassa yhtenä keskeisenä tutkimusinfrastruktuurina. ESFRI on Euroopan yhteisiä tutkimusinfrastruktuureja käsittelevä strategiafoorumi, European Strategy Forum Research Infrastructures. Onnistuneen haun tuloksena EU on myöntänyt PPP-hankkeelle 2,7 miljoonaa euroa 7. puiteohjelmasta.

Hanke tutkii mahdollisuuksia kehittää CESSDAsta keskeinen eurooppalainen aineistoinfrastruktuuri, joka voisi palvella tutkijoita entistä paremmin. Hankkeessa muun muassa suunnitellaan portaalia, josta tulevaisuudessa löytyy kattavasti tutkimusaineistoja. Lisäksi selvitetään, miten kysely- ja haastatteluaineistojen, osittain myös tilastoaineistojen, saavutettavuutta ja jakamista voidaan helpottaa.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston lisäksi hankkeessa on mukana 17 eurooppalaista data-arkistoa. Hanketta koordinoi UKDA eli Ison-Britannian tietoarkisto.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto osallistuu työryhmiin, jotka vastaavat kaikkien työryhmien tulosten koordinoinnista, dataportaalin kehittämisestä ja tiedottamisesta. Näiden lisäksi tietoarkisto vetää työryhmää, joka muun muassa valmistelee kontrolloituja sanastoja tutkimusaineistojen kuvailuun.

Lisätietoa:
CESSDA PPP
Yleiseurooppalainen tiekartta tutkimuksen perusrakenteista
ESFRI
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, johtaja Helena Laaksonen, p. +358 40 190 1440, helena.laaksonen at uta.fi