Liikunnasta koottu oma teemasivu

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on koottu verkkoon teemasivu liikuntaa koskevista tutkimusaineistoista. Tietoarkistossa on kokonaan liikuntaan liittyvien aineistojen lisäksi myös sellaisia aineistoja, joissa on esitetty liikunta-aiheisia kysymyksiä. Teemasivulle on kerätty molempia.

Tietoarkistoon on arkistoitu joitakin yksinomaan liikuntaa ja liikuntapalveluja koskevia tutkimusaineistoja. Lisäksi monet, erityisesti terveydentilaa, vapaa-aikaa ja elämäntilannetta tarkastelevat aineistot sisältävät liikunta-aiheisia muuttujia. Suurin osa tietoarkiston liikuntaan liittyvästä aineistotarjonnasta kartoittaa eri-ikäisten suomalaisten liikuntatottumuksia ja -harrastuksia. Toinen merkittävä teema ovat kuntien ja järjestöjen tarjoamat liikuntapalvelut ja eri tahojen mielipiteet niistä.

Aineistot käsittelevät muiden muassa eri-ikäisten liikuntatottumuksia ja -harrastuksia, kuntien ja järjestöjen tarjoamia liikuntapalveluja- ja paikkoja sekä kilpaurheilua. Kansainvälisiä vertailumahdollisuuksia suovat Eurobarometrit. Aineistot ovat pääosin kvantitatiivisia.

Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoa:
Tietoarkiston liikunta-aiheinen verkkosivusto