Tutkimusaineistoja maahanmuutosta

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on koottu tietoa maahanmuutosta. Vastikään julkaistulle teemasivulle on koottu tietoarkiston maahanmuuttoa, ulkomaantyötä ja -opiskelua, ulkomaalaisia ja rasismia käsitteleviä tutkimusaineistoja. Osa aineistoista kartoittaa laajalti maahanmuuttoon liittyviä asenteita ja mielipiteitä, osassa on mukana yksittäisiä maahanmuuttoon, ulkomaalaisiin tai rasismiin liittyviä muuttujia.

Aineistot ovat pääosin väestön yleisiä asenteita ja mielipiteitä kartoittavia kyselyaineistoja. Kansainvälisten aineistosarjojen vastaajat edustavat monia kansallisuuksia. Vain osa kyselyaineistoista selvittää maahanmuuttajien omia kokemuksia.

Kvantitatiivisten aineistojen sisältämiin muuttujiin voi tutustua kunkin aineiston kuvailun yhteydestä löytyvän koodikirjan avulla.

Teemasivun loppuun on kerätty linkkejä myös muihin maahanmuuttoaiheisiin tiedonlähteisiin ja aineistovarantoihin.

Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoa:
Teemasivu