Uusia työelämäaineistoja saatavilla

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on vastikään talletettu viisi uutta työelämäaineistoa. Korkeakoulusta työelämään -tutkimusaineistoissa kartoitetaan eri alojen ammatti- ja tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään valmistumisen jälkeen. Tarkasteltavina ovat vastavalmistuneet tradenomit, ekonomit, amk-insinöörit ja diplomi-insinöörit sekä sosiaali- ja terveysalan tutkinnon ammatti- tai tiedekorkeakoulussa suorittaneet. Kyselyn pääteemoja ovat opinnot, nykyinen työtilanne ja arvio työurasta tulevaisuudessa.

Kvantitatiiviset aineistot on kerätty 1990-luvun loppupuolella kolmena eri vuotena Opetusministeriön rahoittaman ”Ammattikorkeakoulututkinto yksilöllistyvän työmarkkinauran perustana” -hankkeen yhteydessä. Hankkeen on toteuttanut Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

- Aineistot on kerätty eri suhdannevaiheissa, lisää sovellussuunnittelija Sakari Valkonen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Sakari Valkosen mukaan kolmea koulutusalaa voi vertailla kaikissa niissä asioissa, joita on lomakkeella kysytty ja joihin keräysajankohtien eriaikaisuus ei vaikuta.

- Tutkijat ovat mahdollisesti kiinnostuneita aineistoista taustatiedoiksi tai vertailuja varten, Sakari Valkonen arvelee.

Maksuttomat aineistot on tarkoitettu tieteelliseen käyttöön. Niitä voivat tilata opiskelijat, opettajat ja tutkijat.

Lisätietoa:
Korkeakoulusta työelämään: sosiaali- ja terveysala 1999
Korkeakoulusta työelämään: diplomi-insinöörit 1998
Korkeakoulusta työelämään: AMK-insinöörit 1998
Korkeakoulusta työelämään: ekonomit 1997
Korkeakoulusta työelämään: tradenomit 1997
Laajemmin Tietoarkiston työelämää koskevia aineistoja
Sovellussuunnittelija Sakari Valkonen, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos, p. (014)260 3233