Erilaiset aineistot yhteiskuntatieteissä -seminaari pidettiin Tampereella

Seminaari järjestettiin Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa perjantaina 31.10.2008. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut 79 osallistujaa. Puheenvuoroissa esiteltiin erilaisia lapsi- ja nuorisotutkimukseen soveltuvia rekisteri-, kysely- ja laadullisia aineistoja sekä erityyppisillä aineistoilla ja tutkimusotteilla toteutettuja tutkimuksia. Osallistujat johdateltiin tarkastelemaan kriittisesti tutkimusaineistojen ja -kysymysten suhdetta. Määrääkö tutkimuskysymys aineistotyypin - vai päinvastoin? Seminaarin järjestivät Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki) ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Päivän esitysmateriaalit ovat Tietoarkiston verkkosivuilla.

Katso myös seminaarin aiempi tiedote.