Tietoarkisto mukana infrastruktuurien tiekartalla

Kansallisen tason tutkimuksen infrastruktuurien nykytilaa ja tiekarttaa selvittäneen projektin loppuraportti julkistettiin Helsingissä keskiviikkona 11. helmikuuta. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yksi hankkeen johtoryhmän valitsemista 24 olemassa olevasta kansallisen tason infrastruktuurista. Yhteiskuntatieteelliseltä ja humanistiselta alalta listalle on kelpuutettu yhdeksän infrastruktuuria.

Tiekartalle johtoryhmä hyväksyi 20 hanketta, joiden valmistelu on niin pitkällä, että ne voidaan toteuttaa lähivuosien aikana. Tiekartta on suunnitelma uusista infrastruktuureista ja niitä kehittävistä hankkeista. Näiden hankkeiden joukossa on Euroopan data-arkistojen yhteinen valmistelevan vaiheen ESFRI-projekti CESSDA PPP. Tietoarkisto on projektissa aktiivisessa roolissa. Johtoryhmä arvioi, että tiekartan hankkeista seitsemän vaatii kiireellisiä rahoituspäätöksiä. Tietoarkistojen hanke CESSDA PPP on tässä joukossa.

Tiekartalle esitetyistä hankkeista on lisäksi listattu raporttiin 13, joilla voi olla mahdollisuus kehittyä kansallisen tason infrastruktuureiksi. Tähän joukkoon pääsi myös tietoarkiston palvelujen ajanmukaistamiseen ja kehittämiseen tähtäävä suunnitelma.

Opetusministeri Henna Virkkunen lupasi raportin julkistamistilaisuudessa tukensa kansallisten infrastruktuurien kehittämiselle. Useat puhujat toivoivat tutkimuksen infrastruktuureille korvamerkittyä rahoitusta valtion budjettiin. Toistaiseksi tutkimuksen infrastruktuurit eivät näy valtion budjetissa omana kohtanaan.

Tiekartta on tarkoitus päivittää noin kolmen vuoden välein. Tieteellisten Seurain Valtuuskunta teki ensimmäisen, nyt julkistetun, kartoituksen opetusministeriön toimeksiannosta ja laati tiekartaksi kutsutun suunnitelman uusien hankkeiden kehittämiseksi.

Lisätietoa: