Tiedonhallintasuunnitelmamallit julkaistu myös englanniksi

Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirjasta löytyvät tiedonhallintasuunnitelmamallit sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimuksia varten on julkaistu nyt myös englanniksi. Englanninkieliset mallit ovat hyödyllisiä myös suomalaisille tutkijoille, koska monet kotimaisetkin tutkimusrahoittajatahot - mukaan lukien Suomen Akatemia - edellyttävät tutkijoilta englanninkielistä tutkimussunnitelmaa ja siihen sisältyvää tiedonhallintasuunnitelmaa.

Lisätietoa: