European Social Survey hakee tutkijaryhmiä kyselylomakkeen suunnitteluun

European Social Surveyn (ESS:n) kuudennen kierroksen suunnittelu alkaa. Tutkimus koostuu kullakin kierroksella toistettavasta ydinmoduulista ja kahdesta vaihtuvasta moduulista, joiden aiheet valitaan tutkijoilta saatujen ehdotusten joukosta. ESS pyytää nyt kansainvälisiltä tutkijaryhmiltä ehdotuksia kuudennen kierroksen vaihtuviksi moduuleiksi.

Ehdotuksia pyydetään tutkimusryhmiltä, joissa on edustajia vähintään kolmesta ESS-maasta. Tarkat ohjeet ja lomakkeet moduulien ehdottamiseksi ovat saatavilla ESS:n verkkosivuilta. Suunnitteluryhmät voivat ehdottaa aivan uusia moduuleja tai aiemmilla kerroilla kerättyjen moduulien uusimista. Ehdotukset on jätettävä viimeistään 12. toukokuuta 2010 (17:00 GMT).

ESS on noin 30 Euroopan ja lähialueiden maata kattava yhteiskuntatieteellinen aineistonkeruu- ja tutkimushanke. Aineistot kerätään kahden vuoden välein käyntikyselyillä. Ensimmäinen aineisto on vuodelta 2002. Viidennen aallon aineistojen keruu alkaa syyskuussa. Valmiit tutkimusdatat ovat vapaasti tutkijoiden saatavissa Norjan data-arkiston ylläpitämästä verkkopalvelusta. Suomenkielisiä Suomen aineistoja voi tilata Suomen yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoja ESS:n verkkosivuilta: www.europeansocialsurvey.org ja ESS:n kansalliselta koordinaattorilta Heikki Ervastilta.

Lisätietoja:
»Hakujulistus European Social Survey -tutkimusohjelman verkkosivuilla
»ESS-datat
»Tietoarkiston ESS-sivu