Tutkimusaineistoja vanhenemisen tutkimukseen

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston uusi teemasivu sisältää tietoa vanhuuden ja vanhenemisen tutkimukseen soveltuvista aineistoista. Sivulle on kerätty esimerkkejä alan tutkimusaineistoista tietoarkistossa, muiden maiden data-arkistoissa ja muissa palveluissa.

Aineistot ovat pääosin väestön yleisiä asenteita ja mielipiteitä kartoittavia kyselyaineistoja. Kansainvälisten aineistosarjojen vastaajat edustavat monia kansallisuuksia. Vain pieni osa kyselyaineistoista selvittää pelkästään vanhenevan tai iäkkään väestönosan omia kokemuksia ja mielipiteitä.

Kvantitatiivisten aineistojen sisältämiin muuttujiin voi tutustua kunkin aineiston kuvailun yhteydestä julkaistun koodikirjan avulla tai Nesstar-aineistoluettelossa.

Teemasivulle on kerätty linkkejä myös muihin vanhenemista ja vanhuutta käsitteleviin tiedonlähteisiin ja aineistovarantoihin.

Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoa: