Aineistoja ihmisoikeus- ja lapsenoikeustietämyksestä

Tietoarkistoon on tallennettu kuluvana vuonna viisi kyselytutkimusta, joissa on selvitetty vastaajien tietoja ja käsityksiä ihmisoikeuksista tai lapsenoikeuksista. Suomen Unicef on luovuttanut arkistoon Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009–2010 Suomen aineiston ja Pohjoismaiden aineiston. Lasten oikeudet -kyselyt on toteutettu vuosina 2008–2010. Ne ovat opetus- ja kulttuuriministeriön lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman teettämiä.

Ministeriön tutkimusten avulla selvitettiin YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen sisällön tuntemusta. Vastaajina oli kunakin vuonna noin 1000 henkilöä, jotka olivat iältään 15–79-vuotiaita. Unicefin tutkimuksessa selvitettiin koululaisten tietämystä sekä lapsen oikeuksista että ihmisoikeuksista yleisesti. Pyrkimyksenä oli kehittää lapsen osallisuutta omassa arjessaan, joten vastaajilta kysyttiin laajasti heidän mahdollisuuksistaan ja halustaan vaikuttaa. Aineistot kerättiin kouluissa 12–16-vuotiailta oppilailta. Suomen tutkimuksessa on runsas 1000, Pohjoismaiden yhdistetyssä aineistossa lähes 5800 vastaajaa.

Lisätietoa: