Aineistoja ympäristökysymysten tutkimiseen

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston teemasivu Ympäristökysymysten tutkimusaineistoja sisältää tietoa arkistoon luovutetuista aineistoista, jotka soveltuva ihmistieteelliseen ympäristöä käsittelevään tutkimukseen. Sivulle on koottu esimerkkejä alan tutkimusaieistoista tai aineistoista, jotka sisältävät muun ohella myös ympäristöä koskevaa tietoa.

Aineistot ovat pääosin väestön yleisiä asenteita ja mielipiteitä kartoittavia kyselyaineistoja. Kansainvälisten aineistosarjojen vastaajat edustavat monia kansallisuuksia. Tietoarkistossa on myös joitakin laadullisia ympäristöaiheita käsitteleviä aineistoja. Kvantitatiivisten aineistojen sisältämiin muuttujiin voi tutustua kunkin aineiston kuvailun yhteydestä julkaistun koodikirjan avulla tai Nesstar-aineistoluettelossa.

Tietoarkisto toimittaa aineistoja maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Lisätietoa: