EU-hanke poistaa esteitä tilastoaineistojen tutkimuskäytöltä

Yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen ja tilastovirastojen yhteisprojekti Data without Boundaries, DwB, käynnistyi toukokuussa. Projekti poistaa esteitä tilastotarkoituksiin kerättyjen aineistojen tutkimuskäytöltä. DwB-hankkeen tavoitteena on yhtenäinen malli, jolla tutkijat kaikkialla Euroopassa saisivat käyttöönsä niin sanottuja virallisia data-aineistoja. Mallissa aineistot olisivat tutkijoiden saatavilla valtiorajoista riippumatta, ja se joustaisi riittävästi sopiakseen erilaisiin kansallisiin järjestelmiin.

Nelivuotiseen hankkeeseen osallistuu 27 organisaatiota 12 Euroopan maasta. Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto johtaa työpakettia, jossa rakennetaan projektin verkkosivusto ja tiedotetaan projektin tuloksista. Lisäksi tietoarkisto osallistuu yhtenäisiä kuvailustandardeja kehittävään työkokonaisuuteen.

Projektin verkkosivut julkaistaan joulukuussa osoitteessa http://www.dwbproject.org/. Sitä ennen sivulla julkaistaan alustavaa tietoa projektista ja siihen osallistuvista organisaatioista.

Lisätietoa: