Tietoarkiston verkkosivuilla yli miljoona käyntiä viime vuonna

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkosivuihin kohdistui viime vuonna yli miljoona sivupyyntöä ensimmäistä kertaa yksikön toimintahistorian aikana. Ennätysluvut saavutettiin myös arkistoon luovutuksissa ja valmistuneissa arkistoinneissa. Muutkin keskeiset tietoarkiston toiminnan tunnusluvut kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna.

Verkkosivujen lisääntynyttä käyttöä selittää osittain Vaalimaatti-palvelun Eduskuntavaalit 2011 -osion julkaiseminen vaalien alla. Vaalimaatti on tietokanta suomalaisten puolueiden vaaleihin liittyvistä poliittisista ohjelmista. Tietoarkiston verkkosivujen suosituin osio Menetelmäopetuksen tietovaranto kasvatti suosiotaan edelleen. Siihen kohdistuvien sivupyyntöjen määrä on lisääntynyt kahdessa vuodessa yli 100 000:lla. Menetelmäopetuksen tietovaranto on verkko-oppimisympäristö, joka soveltuu sekä itseopiskeluun että menetelmien opettamiseen.

Aineistovaranto karttui 110 aineistolla, ja 121 aineiston arkistointi valmistui. Nyt tietoarkiston aineistovarannossa on yli 1200 aineistoa, joista kvalitatiivisia aineistoja on runsas 150.

Viime vuonna tietoarkisto käsitteli 243 käyttölupahakemusta ja toimitti jatkokäyttöön 527 aineistoa. Tämä on lähes yhtä paljon kuin huippuvuonna 2008. Eniten tilattu aineisto oli EVAn kansallinen asennetutkimus 2010. Kvalitatiivisista aineistoista jatkokäytössä suosituin oli Naiset ja sota 1987–1988. Asiakkaat olivat kiinnostuneita hyvin monenlaisista aineistoista suosikkien ohella. Ainakin kerran vuoden aikana toimitettiin jatkokäyttöön 264 eri aineistoa, mikä on noin viidennes tietoarkiston varannosta.

Näihin tietoihin ja muuhun tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vuosikertomuksesta, jota laaditaan parhaillaan. Vuosikertomus julkaistaan verkossa myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoa: