Tuoreita ISSP-aineistoja ympäristön ja terveyden tutkimiseen

Kansainvälinen ISSP 2010 -aineisto on valmistunut. Ympäristöteemaa tarkasteltiin tutkimussarjassa nyt kolmannen kerran. Aiemmat aineistot ovat vuosilta 1993 ja 2000. Aineistot mahdollistavat ympäristöasenteiden muutoksen tutkimisen 1990-2010-lukujen aikana. Suomessa ympäristömoduuli kerättiin toista kertaa. Nyt julkaistussa tutkimusaineiston ensimmäisessä versiossa on mukana 30 maan tiedot. Aineiston voi tilata tietoarkistosta tai ladata Saksan data-arkiston verkkopalvelusta.

ISSP 2010 tarkastelee ihmisten suhtautumista ympäristöön, ympäristöongelmiin, ympäristön saastumiseen ja luonnonsuojeluun. Lisäksi siinä on kartoitettu vastaajien näkemyksiä parhaista tavoista, joilla paikallinen elinkeinoelämä sekä kansalaiset perheineen saataisiin suojelemaan ympäristöä. Aineistossa on myös muun muassa yleisesti yhteiskuntaa, luottamusta, taloutta ja tuloeroja koskevia muuttujia.

ISSP 2011 -tutkimuksen aiheena on terveys. Aihealuetta tutkitaan itsenäisenä kokonaisuutena nyt ensimmäistä kertaa ISSP:n historiassa. Tutkimuksen Suomen aineisto (FSD2703) on saatavana maksutta Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön. Aineiston avulla voi tutkia suomalaisten käsityksiä terveydestä ja yleisestä terveydenhuollosta. Terveyteen, terveysongelmiin, lääkäreihin ja saatuun hoitoon liittyvien kysymysten lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan vastaajan koulutusta, omaa ja puolison työtilannetta sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyviä aiheita. Tilastokeskuksen elo-joulukuussa 2011 kokoamaan kyselytutkimukseen vastasi 1340 suomalaista. Tutkimushenkilöille tarjottiin mahdollisuus vastata kirjekyselyyn tai internet-kyselyyn. Vastaajista yli puolet valitsi internet-vaihtoehdon.

International Social Survey Programme (ISSP) on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen osallistujamaissa. Suomenkielisiä Suomen aineistoja ja kansainvälisiä englanninkielisiä aineistoja voi tilata tietoarkistosta. Kansainväliset ISSP-datatiedostot voi myös ladata koneelleen Saksan data-arkiston ZACAT- tai DBK-palveluista. Palvelu on maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Lisätietoa: