Tietoarkisto 2012 terveyden tutkimuksen aineistoista

Vuoden 2012 painettu Tietoarkisto-lehti on julkaistu. Lehden teemana ovat terveyden tutkimuksen aineistot. Jos et ole saanut lehteä voit tilata sen tietoarkistosta. Lehti on saatavana myös verkkosivuiltamme pdf-muotoisena.

Tietoarkisto on Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta.

Lisätietoa: