Tietoarkisto toimitti ennätysmäärän aineistoja jatkokäyttäjille

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto toimitti asiakkailleen viime vuonna 688 tutkimusaineistoa, mikä on 30 prosenttia edellisvuotista enemmän. Myös tietoarkiston verkkosivuilla vierailtiin viime vuonna useammin kuin vuonna 2011, jolloin yli miljoonan sivupyynnön raja ylittyi ensimmäisen kerran. Muutkin tunnusluvut kertovat vilkkaasta toiminnasta vuonna 2012.

Aineistoja tilattiin aikaisempaa enemmän niin opiskeluun, opinnäytteisiin kuin tutkimukseenkin. Eniten vuonna 2012 kasvoi aineistojen toimittaminen alkuperäisten luovuttajien omiin projekteihin sekä erilaisiin selvityksiin ja kehittämishankkeisiin. Eniten tilattu aineisto oli Eduskuntavaalitutkimus 2011. Muutkin 2000-luvun eduskuntavaalitutkimukset olivat jatkokäyttäjien suosiossa. Kvalitatiivisista aineistoista suosituin oli Erovanhemmuuskirjoitukset 2011–2012. Asiakkaat olivat kiinnostuneita hyvin monenlaisista aineistoista suosikkien ohella. Aineistoista 318 toimitettiin jatkokäyttöön ainakin kerran vuoden aikana.

Tietoarkiston verkkosivujen suosituin osio, Menetelmäopetuksen tietovaranto, kasvatti suosiotaan edelleen. Siihen kohdistui noin 60 prosenttia kaikista tietoarkiston verkkosivujen sivupyynnöistä. Menetelmäopetuksen tietovaranto on verkko-oppimisympäristö, joka soveltuu sekä itseopiskeluun että menetelmien opettamiseen.

Aineistovaranto karttui 109 aineistolla, ja 121 aineiston arkistointi valmistui. Nyt tietoarkiston aineistovarannossa on yli 1330 aineistoa, joista kvalitatiivisia aineistoja on runsaat 170. Uusia kvalitatiivisia aineistoja saatiin viime vuonna arkistoon 20.

Näihin tietoihin ja muuhun tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vuosikertomuksesta, jota laaditaan parhaillaan. Vuosikertomus julkaistaan verkossa myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoa: