Vuosikertomus 2012 verkossa

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston vuosikertomus 2012 on julkaistu. Alustavia tilastotietoja on kerrottu jo aiemmin julkaistussa tiedotteessa. Vuosikertomuksessa on toimintatilastojen lisäksi tietoa muun muassa tietoarkiston hankkeista ja verkostoista. Vuosikertomus ei ilmesty painettuna.

Viimeisin painettu toimintakertomus kattaa tietoarkiston ensimmäisen kymmenvuotiskauden. Julkaisua voi tilata tietoarkistosta. Se on julkaistu myös verkossa pdf-versiona. 10-vuotiskertomus on suomen- ja englanninkielinen.

Lisätietoja: