Uusi julkaisu: Tilastokeskuksen ja Tietoarkiston metatietomallin vertailu

Sekä Tilastokeskus että Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tuottavat laadukasta metadataa aineistoistaan. Tilastokeskuksessa kuvailuun käytetään CoSSI-tietomallia ja tietoarkistossa kansainvälistä DDI Codebook -mallia. Malleilla on paljon yhtymäkohtia mutta myös merkittäviä eroja. Tuoreessa raportissa vertaillaan malleja sekä tietoarkiston ja Tilastokeskuksen kuvailukäytäntöjä. Vertailu tuotti uutta tietoa mallien yhteensopivuudesta ja yhteentoimivuudesta. Nämä tiedot helpottavat yhteistyötä esimerkiksi aineistoluetteloiden kehittämisessä. Tietoelementtikohtaiset vertailutaulukot ovat raportin liitteinä.

Raportti on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Valmistautuminen CESSDA-ERIC -jäsenyyteen (VERIC) -hanketta.

Julkaisun tiedot: Mikko Saloila (2014). Comparison of Statistics Finland's and FSD's Metadata Models. Finnish Social Science Data Archive. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 11. ISBN 978-951-44-9659-2.

Julkaisun kieli on englanti. PDF-versio on vapaasti saatavana verkosta.

Lisätietoa: