ISSP: uusia aineistoja kansalaisosallistumisesta ja kansallisesta identiteetistä

Tuore International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan Suomen aineisto kansalaisosallistumisesta on saatavana tietoarkistosta tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Aineisto kerättiin syys-joulukuussa 2014.

Vastaava vertailun mahdollistava Suomen aineisto ja kansainvälinen aineisto ovat saatavina myös vuodelta 2004. Vuoden 2014 kansainvälinen aineisto valmistunee vuoden päästä. Suomen aineistot ovat ladattavissa Ailasta ja kansainvälinen aineisto Saksan tietoarkiston aineistoluettelosta.

Ailassa kvantitatiivisten aineistojemme vastausjakaumat ovat entistä helpommin esillä yksittäisten aineistokuvausten muuttujat-osiossa. Katso Ailasta, kuinka moni vastaaja kertoo, että on jo aiemmin allekirjoittanut tai aikoo allekirjoittaa vetoomuksen vuoden 2014 ja vuoden 2004 aineistoissa.

Kansainvälinen ISSP 2013: kansallinen identiteetti III -aineisto on valmistunut. Nyt julkaistussa tutkimusaineiston ensimmäisessä versiossa on mukana 20 maan, myös Suomen, tiedot. Vuoden 2013 aineisto on kolmas kansallista identiteettiä ja tietoisuutta sekä kansainvälistä vuorovaikutusta tarkasteleva tutkimus ISSP-ohjelman historiassa. Moduuli on kerätty aiemmin vuosina 1995, 2003 ja 2013, Suomessa vuodesta 2003 alkaen. Vertailun mahdollistavat Suomen aineistot voi ladata Ailasta ja kansainväliset aineistot Saksan data-arkiston sivuilta.

Tietoarkisto on vuodesta 2000 asti toteuttanut Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa Suomen osuutta kansainvälisessä ISSP-vertailututkimusohjelmassa.

Lisätietoa: