Uusi julkaisu: Avoin tiede ja tutkimusaineistot -kysely

Tietoarkisto toteutti toukokuussa 2015 tutkijakyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten humanistit, terveystieteilijät ja lääketieteilijät suhtautuvat aineistonhallintaan ja aineistojen arkistoimiseen. Sähköpostikysely lähetettiin historiantutkijoille ja valikoidulle joukolle terveys- ja lääketieteen tutkijoita. Kysymykset koskivat muun muassa tutkimusyksiköiden vallitsevia arkistointikäytäntöjä ja tutkijoiden omia avoimeen tieteeseen liittyviä tietoja, toiveita ja huolia.

Nyt kyselyn tuloksista on julkaistu sähköinen raportti Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisusarjassa.

Raportti on osa Suomen Akatemian rahoittamaa FSD ja CESSDA -hanketta.

Julkaisun tiedot: Katja Fält & Annaleena Okuloff (2016). Avoin tiede ja tutkimusaineistot -kysely 2015. Raportti terveystieteiden ja humanististen alojen tutkijoille suunnatun kyselyn tuloksista. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja; 12. ISBN: 978-952-03-0107-1

Julkaisu on suomenkielinen. Sen PDF-versio on vapaasti saatavilla verkosta.

Lisätietoa:

  • Tietoarkiston tieteenala-asiantuntija (humanistiset alat) Katja Fält
  • Tietoarkiston tieteenala-asiantuntija (terveys- ja lääketieteet) Annaleena Okuloff