Aila-seminaarin esiintyjälista on valmis

Tietoarkisto järjestää historian toisen Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaarin Tampereella 15. syyskuuta.

Seminaarissa esitellään käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein Aila-palveluportaalia ja siellä olevia aineistoja sekä Tietoarkiston tietopalvelua ja ulkomaisten data-arkistojen varantoja.

Tietoarkistolaisten lisäksi aineistojen arkistoinnista ja jatkokäytöstä tulevat kertomaan tutkija Outi Jolanki Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä ja yliopistonlehtori Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Working Carers – Caring Workers (WoCaWo) -tutkimusryhmään kuuluvalla Outi Jolangilla on kokemusta haasteellisen laadullisen aineiston arkistoinnista ja siitä, miten ison hankkeen aineistojen hallinnointi hoidetaan mallikkaasti aina tutkimuksen suunnitteluvaiheesta asti. Puheenvuorossaan Laadullisen aineiston hallinnointi ja arkistointi Jolanki avaa ainakin sitä, minkälaisia haasteita heidän oma tutkimusryhmänsä aineiston arkistoinnissa kohtasi ja miten niistä selvittiin.

Elina Kestilä-Kekkonen kertoo puheenvuorossaan Yliopisto-opetus aineistojen hyödyntäjänä ja tuottajana, mitä käytännön hyötyä Ailasta ja Tietoarkistosta on menetelmäopetuksessa. Kestilä-Kekkonen on myös arkistoinut opiskelijaryhmiensä keräämiä kyselytutkimusaineistoja Tietoarkistoon.

Maksuttoman seminaarin ilmoittautuminen alkaa elokuussa. Tietoarkisto jakaa seminaarin yhteydessä viime vuoden tapaan myös Aineistopalkinnon.

Lisätietoa: