Ilmoittaudu Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaariin!

Tietoarkiston Aila-seminaarin ilmoittautuminen on alkanut. Varaa paikkasi syksyn kiinnostavimpaan aineistoseminaariin täältä.

Maksuton Aila ja aineistojen jatkokäyttö -seminaari järjestetään Tampereen yliopiston Väinö Linna -salissa 15. syyskuuta kello 12.15–15.00. Seminaari sopii loistavasti niin opiskelijoille, tutkijoille, metodiopettajille kuin muillekin tutkimusaineistojen kanssa työskenteleville.

Iltapäivän aikana esitellään käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein Aila-palveluportaalia ja siellä olevia aineistoja sekä Tietoarkiston tietopalvelua ja ulkomaisten data-arkistojen varantoja.

Tietoarkistolaisten lisäksi aineistojen arkistoinnista ja jatkokäytöstä tulevat kertomaan tutkija Outi Jolanki Tampereen yliopiston terveystieteiden yksiköstä ja yliopistonlehtori Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Outi Jolangilla on kokemusta haasteellisen laadullisen aineiston arkistoinnista ja siitä, miten ison hankkeen aineistojen hallinnointi hoidetaan mallikkaasti aina tutkimuksen suunnitteluvaiheesta asti. Puheenvuorossaan Laadullisen aineiston hallinnointi ja arkistointi Jolanki avaa ainakin sitä, minkälaisia haasteita heidän oma tutkimusryhmänsä aineiston arkistoinnissa kohtasi ja miten niistä selvittiin.

Elina Kestilä-Kekkonen kertoo puheenvuorossaan Yliopisto-opetus aineistojen hyödyntäjänä ja tuottajana, mitä käytännön hyötyä Ailasta ja Tietoarkistosta on menetelmäopetuksessa. Kestilä-Kekkonen on myös itse arkistoinut opiskelijaryhmiensä keräämiä kyselytutkimusaineistoja.

Tietoarkisto jakaa seminaarin yhteydessä viime vuoden tapaan Aineistopalkinnon.

Lisätietoa: