Tietoarkisto lopettaa LIS-jäsenmaksun maksamisen, mutta Suomi pysyy jäsenenä

Tietoarkisto ei enää vuoden 2016 jälkeen maksa LISin Suomen jäsenmaksua. Vuonna 2017 jäsenmaksun maksavat puoliksi Kelan tutkimusosasto ja Turku Centre for Welfare Research (TCWR, TY). Tulevaisuuden rahoituksesta käydään neuvotteluja. Jäsenmaksu on tammikuusta 2017 alkaen 30 000 euroa vuodessa.

Tietoarkisto vastasi Suomen LIS-jäsenmaksusta vuodesta 2001 alkaen eli kaikkiaan kuusitoista vuotta.

LIS on kansainvälinen datakeskus, joka sijaitsee Luxembourgissa. Datakeskus ylläpitää kahta aineistotietokantaa: Luxembourg Income Study Databasea ja Luxebourg Wealth Study Databasea. Tietokannoissa on harmonisoituja mikrotason aineistoja korkean ja keskimääräisen tulotason maista eri puolilta maailmaa.

LIS- ja LWS-datan käyttö on jäsenmaiden tutkijoille maksutonta, mutta vaatii rekisteröitymisen. Opiskelijoille aineistojen käyttö on aina maksutonta kotimaasta riippumatta.

Lisätietoja:

Lue lisää LISistä: