Valtion tehtäviä käsittelevä ISSP-tutkimuksen Suomen aineisto on Ailassa

Kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan uusin Suomen aineisto on Ailassa saatavilla tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Syksyllä 2016 kerätyn aineiston teemana on valtion tehtävät.

Kyselyssä on selvitetty vastaajien käsityksiä julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein ja mikä väärin. Lisäksi on tutkittu sitä, miten vastaajat kokevat omat mahdollisuutensa kansalaisina ja selvitetty suomalaisten suhtautumista työhön.

Samaa teemaa käsittelevä, vertailun mahdollistava Suomen aineisto on kerätty myös vuonna 2006 ja sekin on ladattavissa Ailasta opiskeluun, tutkimukseen ja opetukseen.

Vuoden 2016 kansainvälinen aineisto ei ole vielä valmistunut, mutta vuosien 1985, 1990, 1996 ja 2006 kansainväliset vertailuaineistot löytyvät Saksan tietoarkiston aineistoluettelosta.

Tietoarkisto on toteuttanut Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa Suomen osuutta kansainvälisessä ISSP-vertailututkimusohjelmassa vuodesta 2000 asti.