Sosiaalisia verkostoja ja voimavaroja käsittelevä ISSP-tutkimuksen Suomen aineisto on Ailassa

Kansainvälisen International Social Survey Programme (ISSP) -sarjan uusin Suomen aineisto on Ailassa saatavilla tutkimukseen, opiskeluun ja opetukseen. Syksyllä 2017 kerätyn aineiston teemana on suomalaisten sosiaaliset verkostot ja voimavarat.

Kyselyssä on selvitetty vastaajien perhe-, sukulaisuus-, naapuruus- ja ystävyyssuhteisiin perustuvia sosiaalisia verkostoja. Tutkimuksessa kartoitetaan verkostojen koostumusta ja kanssakäymisen intensiteettiä. Lisäksi kysytään, millaisia vaikutuksia lähipiirillä on vastaajien elämäntyyliin ja mielialaan ja kenen puoleen he kääntyvät tarvitessaan apua erilaisissa tilanteissa.

Kyselyssä selvitettiin vastaajien näkemyksiä muun muassa sairaan- ja vanhustenhoidon järjestämisestä sekä luottamuksesta ihmisiin ja yhteiskunnan eri instituutioihin.

Sosiaalisia verkostoja käsittelevä, vertailun mahdollistava Suomen aineisto on kerätty myös vuonna 2001. Myös se on ladattavissa Ailasta opiskeluun, tutkimukseen ja opetukseen.

Tietoarkisto on toteuttanut Tilastokeskuksen ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön kanssa Suomen osuutta kansainvälisessä ISSP-vertailututkimusohjelmassa vuodesta 2000 asti.