Esimerkki ideaalityypistä: Ennalta ehkäistävä Eemeli

Kirsi Günther (viittausohje)

Eemeli Ennalta-ehkäistävän asiakaskertomus on yhdistelty useista todellisista sosiaalityön asiakasdokumenteista.

Ennalta ehkäistävä Eemeli
Tukiperhepalvelupolku 1
Lastensuojelun avohuolto

Asiakaskertomus

Eemeli on 7-vuotias poika, joka on koulussa ensimmäisellä luokalla. Hän on reipas ja iloinen. Opettajan mukaan Eemeli on hyväkäytöksinen poika, joka suoriutuu koulusta normaalisti. Eemelillä on yksi sisar. Eemelin vanhemmat ovat eronneet ja heidän eronsa oli riitaisa ja vaikea. Eemelin äidin kertoman mukaan vanhempiensa eron jälkeen Eemeli ei ole juuri tavannut isäänsä.

Eemelin äiti kertoo, että vähitellen hänelle alkoi kahden lapsen hoitaminen ja arjen pyöritys työn ohella käydä raskaaksi, koska hänellä ei ole ollut ketään, joka olisi auttanut ja tukenut häntä arjessa. Eemelin äidin omat vanhemmat ja sukulaiset asuvat kaukana, joten hänen ei ole mahdollista saada heiltä apua. Nykyiseen asuinkuntaan hän on muuttanut naimisiin mennessään miehensä mukana.

Eemelin äiti kertoo, että käydessään neuvolassa Eemelin kanssa hän rohkaistui ja otti puheeksi terveydenhoitajan kanssa oman yksinäisyytensä ja tuen puutteensa. Terveydenhoitaja opasti hänet ottamaan soittamalla yhteyttä lastensuojeluun. Eemelin äidille kynnys ottaa yhteyttä lastensuojeluun oli korkea, mutta lopulta hän kuitenkin rohkaisi mielensä ja soitti sosiaalityöntekijälle kysyäkseen mahdollisuudesta saada itselleen tukiperhe.

Sosiaalityöntekijä järjesti tukiperheen aloituspalaverin. Palaverissa äiti kertoi, kuinka väsynyt hän oli yksin pyörittämään arkea, ja toivoi itselleen mahdollisuutta saada omaa aikaa. Palaverissa sosiaalityöntekijä teki lastensuojelun avohuollosta tukiperhepäätöksen ja Eemeli alkoi käydä kerran kuukaudessa tukiperheessä.

Eemeli on käynyt samassa tukiperheessä nyt jo kaksi vuotta. Tukiperhepalaverissa, jossa kartoitetaan tukiperhetyötä ja sen jatkoa nousee esille, että tukiperheen vanhemmat ovat tulleet Eemelille tärkeiksi. Eemelin äiti ja tukiperheen äiti kertovat, että Eemelin mielestä tukiperheessä on kivaa olla, koska siellä hänellä on kavereita ja erilaista tekemistä kuin kotona. Tukiperheen ja Eemelin äidin välillä yhteistyö on ollut sujuvaa. Tukiperheestä on tullut Eemelin äidille henkireikä. Äiti kertoo, että lasten ollessa siellä hänellä on mahdollisuus saada itselle omaa aikaa ja mahdollista levätä.

Sosiaalityöntekijä

Tyypittelyssä taulukot voivat olla yksi apu. Esimerkkitaulukkoon on koottu ominaisuuksia ja piirteitä, jotka yhdistävät ja erottavat kahta esimerkkinä olevaa ideaalityyppiä. Kyseiset tyypit ovat eräänlaisia tiivistelmiä aineistosta, joissa kiteytyvät aineiston keskeisimmät ominaisuudet ja piirteet.

Taulukko 1. Kahden ideaalityypin ominaispiirteitä.
Tyyppi 1
Ennalta ehkäistävä Eemeli
Tyyppi 2
Kasvavien huolten Kalle
AINEISTO

Tukilasten asiakirjoja yht. 78
(poikien 58 ja tyttöjen 30).
23 lapsen asiakirjat:
poikien 14 ja tyttöjen 9.
33 lapsen asiakirjat:
poikien 21 ja tyttöjen 12.
YHDISTÄVÄT JA EROTTAVAT
PIIRTEET JA OMINAISUUDET
Lapsikuvaus iloinen ja reipas ja hyväkäytöksinen lapsi levoton, vilkas ja turvaton lapsi
Vanhempikuvaus äiti työssä käyvä yksinhuoltaja

isä ei asiakirjoissa näy
väsynyt äiti

isä ei asiakirjoissa näy
Sosiaalisten ongelmien kuvaus äiti väsynyt, ei sosiaalista tukiverkkoa äidin mielenterveys- ja päihdeongelmat
Syyt ja perustelut tukiperheelle äidin jaksamisen tuki äidin jaksamisen tuki ja tarve omaan aikaan
Muut avohuollon tukitoimet ei tukitoimia perheeseen kohdistettu lisäksi muita (keskimäärin noin kaksi) avohuollontukitointa

Lähde: Günther, Kirsi (2006) Tukiperhepalvelua tarvitseva lapsi lastensuojelun asiakirjojen kuvaamana. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.