MADIERA: monikielinen verkkopalvelu yhteiskuntatieteilijöille

MADIERA-hanke (Multilingual Access to Data Infrastructures of the European Research Area) on päättynyt. Hankkeen päätuote, yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen yhteinen aineistoportaali, on julkaistu osoitteessa http://www.madiera.net/.

Portaalissa on (26.6.2006) aineistoja yhdeksästä eri data-arkistosta. Osa aineistoista on julkaistu verkossa ja niitä pääsee analysoimaan ja lataamaan omalle koneelleen, kun hankkii sijoitusarkistolta käyttäjätunnuksen ja salasanan. Osasta aineistoja on julkaistu pelkästään kuvailu ja datan saa käyttöönsä ottamalla yhteyttä oman maansa tietoarkistoon.

Palvelussa voi tehdä hakuja yhdeksällä eurooppalaisella kielellä: suomeksi, saksaksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, kreikaksi, espanjaksi, englanniksi ja ranskaksi. Haut kohdistuvat myös muuttujatasolle. Aineistoluettelon monikielisyys perustuu ELSST-tesaurukseen (European Language Social Science Thesaurus). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto osallistui ELSST-tesauruksen kehittämiseen ja suomensi sen. Lue käännöstyötä käsittelevä artikkeli: Taina Jääskeläinen: ELSST - monikielisen tesauruksen kääntämisen haasteet Tietoarkisto-lehdestä.

MADIERA-portaalin aineistotarjontaa laajennetaan hankkeen päättymisen jälkeen, ja sitä on tarkoitus käyttää pohjana Euroopan data-arkistojen yhteenliittymän CESSDAn uudessa aineistoluettelossa, joka julkaistaneen järjestön sivujen uudistuksen yhteydessä. Uudistustyö on käynnissä parhaillaan.

Kolmivuotinen MADIERA-hanke sai rahoituksensa Euroopan unionin viidennestä puiteohjelmasta. Rahoitus alkoi joulukuussa 2002 ja päättyi vuoden 2006 helmikuussa. Joitakin muutoksia verkkopalveluun on tehty projektin päättymisen jälkeenkin. Hankkeessa oli mukana kahdeksan partneria.

MADIERA:ssa mukana:

1 NSD, Norja
2 UKDA, Iso-Britannia
3 DDA, Tanska
4 FSD, Suomi
5 SIDOS, Sveitsi
6 EKKE, Kreikka
7 ZA, Saksa
8 NESSTAR Ltd


Lisätiedon lähteitä:
Madiera-projekti
Tietoarkiston tesaurussivut
Taina Jääskeläinen: ELSST - monikielisen tesauruksen kääntämisen haasteet Tietoarkisto-lehdestä.
Englanninkielinen DDI-sivusto