Tasa–arvon tietopalveluhanke käynnistyy

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväkseen käynnistää valtakunnallinen tasa-arvon tietopalvelu. Tietopalvelu tarjoaa tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta, naisista, miehistä, sukupuolijärjestelmästä ja muista tasa-arvoon vaikuttavista tekijöistä. Se toimii myös valtakunnallisena sukupuolten tasa-arvoa koskevan tiedon hallinnan keskuksena.

Yksivuotisen käynnistyshankkeen päätehtävänä on rakentaa tietopalvelulle verkkoportaali. Sen pohjana käytetään Helsingin yliopiston Kristiina-instituutissa toimivaa valtakunnallista naistutkimus- ja tasa-arvoportaali Minnaa. Uusi portaali avautuu vuoden 2009 lopussa.

Hankkeeseen rekrytoidaan tietopalvelupäällikkö touko–kesäkuussa 2009. Hakuilmoitus on julkaistu tietoarkiston verkkosivuilla.

Tasa-arvon tietopalvelun hankesivulla on tietoa hankkeen taustoista ja edistymisestä.