Litterointimerkit ja esimerkkiotteet

Aku Kallio (viittausohje)

Keskustelunanalyyttiset erikoismerkit litteroinnissa Ankkurilinkki ikoni

Taulukko 1. Litterointimerkit
. laskeva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa
, tasainen intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa
? nouseva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa
[ päällekkäispuhunnan alku
] päällekkäispuhunnan loppu
(.) mikrotauko: 0.2 sekuntia tai vähemmän
(0.5) mikrotaukoa pidempi tauko; pituus ilmoitettu sekunnin kymmenesosina
= kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta
seuraava sana lausuttu ympäristöä korkeammalta
seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta
joopas sanan osan painotus
>joo< nopeammin puhuttu jakso
<joo> hitaammin puhuttu jakso
joo::: äänteen venytys
°joo° vaimeammin puhuttu jakso
JOO voimakkaammin puhuttu jakso
.hhh sisäänhengitys
hhh uloshengitys
.joo sisään hengittäen puhuttu sana
j(h)oo naurua sanaa lausuttaessa
£joo£ hymyillen puhuttu jakso
#joo# nariseva ääni
@joo@ äänen laadun muutos
jo- sana jää kesken
(joo) epäselvästi kuultu jakso
( ) sana josta ei ole saatu selvää
((itkee)) litteroijan omat kommentti tai selvitys tilanteesta

Litteroinnin esimerkkiote 1 Ankkurilinkki ikoni

Esimerkki haastatteluaineiston sanatarkasta litteraatiosta, jossa on otettu huomioon myös haastattelijan toiminta: Aineistonäyte: FSD 2864.

Lähde: Ahrio, Leena (2006) FSD2864 Tampereen yliopiston viidennen vuoden opiskelijoiden haastattelut 2006 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2014-01-30). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja].

Litteroinnin esimerkkiote 2 Ankkurilinkki ikoni

Äidin ja tyttären (5v) arkista keskustelua keskustelunanalyyttisellä tarkkuudella litteroituna.

Litterointiesimerkki 2

Lähde: Kallio, Aku. (tulossa). Lasten televisionkatselun rajoittamisen sosiaaliset käytänteet. Psykologia.

Litteroinnin esimerkkiote 3 Ankkurilinkki ikoni

Katseen merkintä litteraatiossa.

Esimerkissä ystävykset keskustelevat viikonlopun vietostaan. Idan katseen suunta on merkitty riveillä 9 ja 10 Goodwinin (1981) kehittämällä tavalla, jossa piste (.) viittaa katseen kääntämistä kohti keskustelukumppania, alaviiva (__) kumppaniin kohdistunutta katsetta ja pilkku (,) kumppanista poispäin vetäytyvää katsetta. X merkitsee kohdan, jossa syntyy katsekontakti toimijoiden välille.

Litterointiesimerkki 3

Lähde: Kallio, Aku & Johanna Ruusuvuori (2011) Kertojan katse tarinankerronnassa. Teoksessa Pentti Haddington & Leila Kääntä (toim.) Keho, kieli ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. SKS: Helsinki, 65–89.